Fogászati konzultáció Dental Consultation

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció6 500 HUF
Oral examination, evaluation, consultation
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panoráma röntgen)15 000 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás7 000 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panoráma Röntgen (OPT)6 500 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panoráma Röntgen (OPT) elvitel esetén8 000 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel3 200 HUF
Periapical scan
CT felvétel11 000 - 25 000 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása3 000 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel3 200 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen6 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki)3 000 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)
DIAGNOdent lézeres vizsgálat7 500 HUF
DIAGNOdent laser examination

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

SzolgáltatásÁr
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra)19 500 HUF
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés9 000 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig)11 000 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás14 900 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás)6 500 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)

Fogfehérítés Whitening

SzolgáltatásÁr
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)105 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként29 000 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni10 000 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése12 000 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések Fillings

SzolgáltatásÁr
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés18 700 HUF
Minimum invasive filling
1 felszín24 900 HUF
1 surface
2 felszín26 400 HUF
2 surfaces
3 felszín28 600 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín31 900 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)24 000 - 26 000 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)28 500 - 33 000 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Régi gyökértömés eltávolítása/idegen17 000 HUF
Old root filling removal/nerve
Élpótlás32 000 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay49 000 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay62 000 HUF
Ceramic inlay
Aranykerámia inlay59 000 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogászati héjak Dental veneers

SzolgáltatásÁr
Préskerámia héj79 900 HUF
Pressed ceramic veneer
Kompozit héj - direkt45 000 HUF
Composite veneer - direct
Kompozit héj - indirekt49 900 HUF
Composite veneer - indirect
E.max kerámia héj89 900 HUF
E.max ceramic veneer

Fogékszer Tooth jewelry

SzolgáltatásÁr
Fogékszer18 900 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

SzolgáltatásÁr
Gyökérkezelés megkezdése
Root canal treatment initiation
1 csatorna23 000 HUF
1 canal
2 csatorna25 500 HUF
2 canals
3 csatorna37 000 HUF
3 canals
4 csatorna42 500 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése13 900 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése17 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése21 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése22 900 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása7 000 - 17 000 HUF
Removal of old root canal filling
Gyökérkezelt fog belső fehérítése12 000 HUF
Internal bleaching of root canal-treated teeth
Üvegszálas csapos felépítés26 500 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

SzolgáltatásÁr
Implantáció Alpha Bio (Nobel Biocare csoport)120 000 HUF
Alpha Bio Implantation (Nobel Biocare group)
Implantáció Alpha Bio Neo (Nobel Biocare csoport)135 000 HUF
Alpha Bio Neo Implantation (Nobel Biocare group)
Felépítmény Alpha Bio (ragasztott, Nobel Biocare csoport)42 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (glued, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (csavarozott Nobel Biocare csoport)63 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (screw-attached, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (cirkónium, Dynamic Abutment csavarozott, Nobel Biocare csoport)85 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (zirconia, Dynamic Abutment srew-attached, Nobel Biocare Group)
Implantáció Nobel Replace CC169 000 HUF
Nobel Replace Implantation, CC
Felépítmény Nobel Replace (ragasztott)85 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (glued)
Felépítmény Nobel Replace (csavarozott)105 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Nobel Replace (cirkónium)105 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (zirconia)

All-ON-4 All-ON-4

SzolgáltatásÁr
All-on-4Személyes konzultáció alapján
All-on-4Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

SzolgáltatásÁr
Parodontológiai szakvizsgálat7 500 HUF
Parodontological medical examination
Szabad lebeny átültetés27 500 HUF
Free lobe transplant
Zárt kürett11 000 HUF-tól
Periodontal surgical curette

Fogpótlások Dentures

SzolgáltatásÁr
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona vagy hídtag56 900 HUF
Porcelain crown or bridge component
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona vagy hídtag59 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown or bridge component
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona vagy hídtag26 000 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown or bridge component
Porcelán leplezésű korona és hídtag57 900 HUF + aranyár
Porcelain concealed crown and bridge component
Fémmentes korona - (préskerámia korona)82 900 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD-CAM eljárással készül79 900 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD-CAM process
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan8 500 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai18 000 HUF
Temporary dental crown - laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez48 900 HUF
Metal plate
Frézelt váll6 000 HUF
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem50 000 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként140 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés16 500 - 20 000HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék29 900 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín18 000 HUF
Bite guard
Sportsín15 000 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása3 500 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

SzolgáltatásÁr
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 20 évre)180 000 HUF
SmileWarp (20-year, digitally stored dental blueprint)
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre)90 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

SzolgáltatásÁr
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció10 000 HUF
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander)15 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása20 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel)155 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció155 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék55 000 - 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont260 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont360 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra385 000 / 730 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra512 000 / 925 000 / 1 500 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower
Alexander rögzített fém készülék/állcsont180 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont30 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner50 000 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

SzolgáltatásÁr
Barázdazárás - konzervatív10 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett13 500 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín)15 500 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín)16 500 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás11 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése10 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése10 000 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás5 000 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatás, bódítás Anesthesia, sedation

SzolgáltatásÁr
Altatásban végzett fogászati kezelés100 000 HUF
Dental treatment performed under anesthesia
Másfél óránál hosszabb altatás (teljes altatás)115 000 HUF
Treatment lasting over 90 minutes under (full) anesthesia
Fogyatékkal élők altatása47 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás)45 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés1 400 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés1 400 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat Ozone dentistry

SzolgáltatásÁr
Ózonkezelés - foganként5 500 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj18 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

SzolgáltatásÁr
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció6 500 HUF
Oral examination, evaluation, consultation

Szájsebészet

SzolgáltatásÁr
Foghúzás fogóval16 500 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel26 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás (Bölcsességfog eltávolítás is)38 500 HUF
Surgical tooth removal (including Wisdom teeth)
Resectio 1 fog esetén38 500 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog)27 500 HUF
Resection (any additional tooth)
Csontpótlás, arcüreg alap emelés93 500 HUF-tól
Bone replacement, facial cavity base lift
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül72 000 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

Mosolyrestauráció

SzolgáltatásÁr
GlamSmile tervezés30 000 HUF
GlamSmile treatment plan
Wax-up7 500 HUF
Wax-up
Mock-up12 000 HUF
Mock-up
E.max preparálás nélküli héjkerámia89 900 HUF
E-max ceramic veneer
Direkt héj45 000 HUF
Direct veneer
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín)24 000 - 26 000 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín)28 500 - 33 000 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!)105 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként29 000 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás32 000 HUF
Incisal restoration
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD-CAM eljárással készül79 900 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD-CAM process

Visszahívást kérek!