Fogászati konzultáció Dental Consultation

Szolgáltatás Ár
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció 5 500 HUF
Oral examination, evaluation, consultation
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panoráma röntgen) 10 000 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás 6 000 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panoráma Röntgen (OPT) 5 900 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panoráma Röntgen (OPT) elvitel esetén 7 500 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel 2 900 HUF
Periapical scan
CT felvétel 10 000 - 24 000 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása 3 000 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel 2 900 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen 5 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki) 3 000 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)
DIAGNOdent lézeres vizsgálat 7 000 HUF
DIAGNOdent laser examination

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

Szolgáltatás Ár
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra) 19 500 HUF
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour)
Prophyflex kezelés 8 000 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig) 10 000 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás 14 000 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás) 6 500 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)

Fogfehérítés Whitening

Szolgáltatás Ár
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!) 105 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!)
Otthoni fogfehérítés állcsontonként 27 000 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni 9 000 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése 10 000 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések Fillings

Szolgáltatás Ár
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés 17 000 HUF
Minimum invasive filling
1 felszín 22 000 HUF
1 surface
2 felszín 24 000 HUF
2 surfaces
3 felszín 26 000 HUF
3 surfaces
4 vagy több felszín 29 000 HUF
4 or more surfaces
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín) 22 000 - 24 000 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers)
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín) 25 000 - 30 000 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers)
Régi gyökértömés eltávolítása/idegen 6 000 - 15 000 HUF
Old root filling removal/nerve
Élpótlás 28 000 HUF
Incisal restoration
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay 46 000 HUF
Composite inlay
Kerámia inlay 59 000 HUF
Ceramic inlay
Arany inlay 42 000 HUF + aranyár
Gold inlay
Aranykerámia inlay 59 000 HUF + arany ár (3,5g/fog)
Gold ceramic inlay

Fogászati héjak Dental veneers

Szolgáltatás Ár
Préskerámia héj 79 000 HUF
Pressed ceramic veneer
Kompozit héj - direkt 29 000 HUF
Composite veneer - direct
Kompozit héj - indirekt 45 000 HUF
Composite veneer - indirect

Fogékszer Tooth jewelry

Szolgáltatás Ár
Fogékszer 15 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

Szolgáltatás Ár
Gyökérkezelés megkezdése
Root canal treatment initiation
1 csatorna 21 000 HUF
1 canal
2 csatorna 23 500 HUF
2 canals
3 csatorna 35 000 HUF
3 canals
4 csatorna 40 000 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése 10 000 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése 13 000 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése 19 000 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése 20 000 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása 6 000 - 15 000 HUF
Removal of old root canal filling
Gyökérkezelt fog belső fehérítése 10 000 HUF
Internal bleaching of root canal-treated teeth
Üvegszálas csapos felépítés 24 000 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

Szolgáltatás Ár
Implantáció Alpha Bio (Nobel Biocare csoport) 120 000 HUF
Alpha Bio Implantation (Nobel Biocare group)
Felépítmény Alpha Bio (ragasztott, Nobel Biocare csoport) 40 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (glued, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (csavarozott Nobel Biocare csoport) 55 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (screw-attached, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (cirkónium, Nobel Biocare csoport) 60 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (zirconia, Nobel Biocare Group)
Implantáció Nobel Replace CC 160 000 HUF
Nobel Replace Implantation, CC
Felépítmény Nobel Replace (ragasztott) 55 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (glued)
Felépítmény Nobel Replace (csavarozott) 80 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Nobel Replace (cirkónium) 85 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (zirconia)

All-ON-4 All-ON-4

Szolgáltatás Ár
All-on-4 Személyes konzultáció alapján
All-on-4 Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

Szolgáltatás Ár
Parodontológiai szakvizsgálat 7 000 HUF
Parodontological medical examination
Szabad lebeny átültetés 25 000 HUF
Free lobe transplant
Zárt kürett 10 000 HUF-tól
Periodontal surgical curette from 10 000 HUF

Fogpótlások Dentures

Szolgáltatás Ár
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona vagy hídtag 52 500 HUF
Porcelain crown or bridge component
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona vagy hídtag 58 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown or bridge component
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona vagy hídtag 23 000 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown or bridge component
Porcelán leplezésű korona és hídtag 47 000 HUF + aranyár
Porcelain concealed crown and bridge component
Fémmentes korona - (préskerámia korona) 79 900 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD-CAM eljárással készül 79 900 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD-CAM process
Procera korona - alumínium-oxid számítógépes CAD-CAM eljárással készül 89 000 HUF
Procera crown - made of aluminum oxide via computer-assisted CAD-CAM process
Procera korona - cirkónium-oxid számítógépes CAD-CAM eljárással készül 99 000 HUF
Procera crown - zirconium oxide is made by computer CAD-CAM process
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan 7 500 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai 16 000 HUF
Temporary dental crown - laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez 45 000 HUF
Metal plate
Frézelt váll 5 000 HUF
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem 40 000 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként 130 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés 18 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék 25 000 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín 16 000 HUF
Bite guard
Sportsín 15 000 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása 3 000 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

Szolgáltatás Ár
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 20 évre) 180 000 HUF
SmileWarp (20-year, digitally stored dental blueprint)
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre) 90 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontic

Szolgáltatás Ár
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció 5 000 HUF
Initial orthodontic consultation
Fogszabályozás dokumentáció 15 000 HUF
Orthodontic documentation
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása 15 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel) 155 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék 55 000 - 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont 200 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont 300 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra 290 000 / 542 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra 392 000 / 700 000 / 1 155 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower
Alexander rögzített fém készülék/állcsont 150 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont 30 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner 50 000 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

Szolgáltatás Ár
Barázdazárás - konzervatív 8 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett 12 000 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín) 14 000 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín) 15 000 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás 10 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése 10 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése 10 000 HUF
Baby tooth root filling
Ózonkezelés - foganként 5 000 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj 16 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth
Trepanált tejfog tisztítás 5 000 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatás, bódítás Anesthesia, sedation

Szolgáltatás Ár
Altatásban végzett fogászati kezelés 95 000 HUF
Dental treatment performed under anesthesia
Másfél óránál hosszabb altatás (teljes altatás) 115 000 HUF
Treatment lasting over 90 minutes under (full) anesthesia
Fogyatékkal élők altatása 45 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás) 40 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés 0 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés 0 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat Ozone dentistry

Szolgáltatás Ár
Ózonkezelés - foganként 5 000 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj 16 000 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

Szolgáltatás Ár
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció 5 500 HUF
Oral examination, evaluation, consultation

Prevenció

Szolgáltatás Ár
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás) 6 500 HUF
Oral hygiene advice (instruction, rationale)
Ózonkezelés - 1 fog 5 000 HUF
Ozone treatment - 1 tooth
Ózonkezelés - teljes száj 16 000 HUF
Ozone Treatment - entire mouth
Barázdazárás 8 - 12 000 HUF
Sealing
DIAGNOdent lézeres vizsgálat 7 000 HUF
DIAGNOdent laser test

Szájsebészet

Szolgáltatás Ár
Foghúzás fogóval 15 000 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel 24 000 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás (Bölcsességfog eltávolítás is) 35 000 HUF
Surgical tooth removal (including Wisdom teeth)
Resectio 1 fog esetén 35 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog) 25 000 HUF
Resection (any additional tooth)
Csontpótlás, arcüreg alap emelés 30 000 HUF-tól
Bone replacement, facial cavity base lift
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül 69 000 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

Visszahívást kérek!