Fogászati konzultáció Dental Consultation

Szolgáltatás Ár
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció 13 000 HUF
Oral examination, evaluation, consultation HELYETT INGYENES
Góckutatás csomag (szájvizsgálat, konzultáció + digitális panoráma röntgen) 16 000 HUF
Oral exam package (dental exam, consultation + digital panoramic X-ray)
Kofferdam (nyálrekesz) izolálás 7 500 HUF
Dental dam (saliva) isolation
Digitális panoráma Röntgen (OPT) 6 900 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT)
Digitális panoráma Röntgen (OPT) elvitel esetén 8 700 HUF
Digital panoramic X-ray (OPT) in case of withdrawal
Periapicalis felvétel 3 500 HUF
Periapical scan
CT felvétel 12 000 - 26 500 HUF
CT scan
CT felvétel kiírása vagy továbbítása 4 000 HUF
CT scan copying or forwarding
Bitewing felvétel 3 500 HUF
Bitewing scan
Teleröntgen 6 000 HUF
Tele-ray
Rendelkezésre állási díj (le nem mondott, vagy 4 órán belül lemondott időpont esetén számlázható ki) 3 500 HUF/15 perc
Availability Fee (charged for non-cancelled appointments or those cancelled within 4 hours of the appointment time)
DIAGNOdent lézeres vizsgálat 7 900 HUF
DIAGNOdent laser examination

Dentálhigiénia, fogkő-eltávolítás Teeth cleaning, tartar removal

Szolgáltatás Ár
Teljes dentálhigiéniás kezelés - ultrahangos fogkő eltávolítás, Prophyflex homokgyöngy kezelés, polírozás (1 óra) 21 900 HUF
Complete teeth cleaning treatment - ultrasonic tartar removal, Prophyflex gentle cleaning, polishing (1 hour) HELYETT 17 520 HUF
Prophyflex kezelés 9 500 HUF
Prophyflex treatment
Dentálhigiéniás kezelés gyerekeknek (14 éves korig) 12 000 HUF
Teeth cleaning treatment for kids (up to 14)
Részleges depurálás 15 900 HUF
Partial depuration
Szájhigiéniás szaktanácsadás (instruálás, motiválás) 7 000 HUF
Oral Hygiene Advice (instruction, rationale)

Fogfehérítés Whitening

Szolgáltatás Ár
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!) 110 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!) HELYETT 77 000 HUF
Otthoni fogfehérítés állcsontonként 30 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Fogfehérítő gél (Opalescence) / fecskendő - otthoni 11 000 HUF
Whitening gel (Opalescence) / applicator - home treatment
Gyökérkezelt fog belső fehérítése 13 500 HUF
Internal bleaching of root-treated tooth

Fogtömések Fillings

Szolgáltatás Ár
Esztétikus fogtömések:
Aesthetic fillings:
Minimál invazív tömés
Minimum invasive filling
1 felszín 23 900 HUF
1 surface HELYETT 14 340 HUF
2 felszín 24 900 HUF
2 surfaces HELYETT 14 940 HUF
3 felszín 25 600 HUF
3 surfaces HELYETT 15 360 HUF
4 vagy több felszín 26 900 HUF
4 or more surfaces HELYETT 16 140 HUF
Kompozit tömés
Composite fillings
1 felszín 28 900 HUF
1 surface HELYETT 23 120 HUF
2 felszín 29 900 HUF
2 surfaces HELYETT 23 920 HUF
3 felszín 32 900 HUF
3 surfaces HELYETT 26 320 HUF
4 vagy több felszín 35 900 HUF
4 or more surfaces HELYETT 28 720 HUF
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín) 27 900 - 29 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers) HELYETT 22 320 - 23 920 HUF
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín) 32 900 - 35 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers) HELYETT 26 320 - 28 720 HUF
Élpótlás 34 900 HUF
Incisal restoration HELYETT 27 920 HUF
Inlayek (betétek):
Inlays (inset fillings):
Kompozit inlay 56 000 HUF
Composite inlay HELYETT 44 800 HUF
Kerámia inlay 69 000 HUF
Ceramic inlay HELYETT 55 200 HUF
Aranykerámia inlay 67 000 HUF + arany ár
Gold ceramic inlay

Fogékszer Tooth jewelry

Szolgáltatás Ár
Fogékszer 20 000 HUF
Tooth jewel

Gyökérkezelés Root treatments

Szolgáltatás Ár
Gyökérkezelés- gépi
Endodontic treatment with rotary technique
1 csatorna 31 900 HUF
1 canal
2 csatorna 33 900 HUF
2 canals
3 csatorna 46 900 HUF
3 canals
4 csatorna 49 900 HUF
4 canals
Gyökértömés (gyökérkezelés befejezése)
Root canal filling (root canal treatment finalization)
1 csatorna gyökértömése 14 900 HUF
1 root canal filling
2 csatorna gyökértömése 18 900 HUF
2 root canal fillings
3 csatorna gyökértömése 23 900 HUF
3 root canal fillings
4 csatorna gyökértömése 25 900 HUF
4 root canal fillings
Régi gyökértömés eltávolítása 18 000 HUF
Removal of old root canal filling
Üvegszálas csapos felépítés 27 900 HUF
Fiberglass construction

Fogászati implantátum Dental implants

Szolgáltatás Ár
Implantáció Alpha Bio Neo (Nobel Biocare csoport) 120 000 HUF
Alpha Bio Neo Implantation (Nobel Biocare group)
Felépítmény Alpha Bio (ragasztott, Nobel Biocare csoport) 46 000 HUF
Alpha Bio Superstructure (glued, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Alpha Bio (csavarozott, Nobel Biocare csoport) 68 900 HUF
Alpha Bio Superstructure (screw-attached, Nobel Biocare Group)
Felépítmény Dynamic (cirkónium, csavarozott) 89 900 HUF
Superstructure (zirconia, Dynamic screw-attached)
Implantáció Nobel Replace CC 183 000 HUF
Nobel Replace Implantation, CC HELYETT 155 550 HUF
Felépítmény Nobel Replace (ragasztott) 93 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (glued)
Felépítmény Nobel Replace (csavarozott) 110 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (screw-attached)
Felépítmény Nobel Replace (cirkónium) 110 000 HUF
Nobel Replace Superstructure (zirconia)
Csontpótlás, sinus lift műtét 97 500 HUF-tól
Bone replacement, sinus lift operation
Csontpótlás membránnal anyagköltség nélkül 75 900 HUF
Membrane bone replacement (minus material costs)

All-on-4 All-ON-4

Szolgáltatás Ár
All-on-4 Személyes konzultáció alapján MOST - 15 %
All-on-4 Based on a personal consultation

Parodontológia Parodontology

Szolgáltatás Ár
Parodontológiai szakvizsgálat 8 000 HUF
Parodontological medical examination
Nyitott kürett 38 000 HUF-tól
Open curettage

Fogpótlások Dentures

Szolgáltatás Ár
Fix pótlások, koronák és hidak
Fixed replacements, crowns and bridges
Fémkerámia korona 61 900 HUF
Porcelain crown HELYETT 49 520 HUF
Fémkerámia hídtag 62 900 HUF
Porcelain bridge component HELYETT 50 320 HUF
3D nyomtatással készülő fémkerámia korona vagy hídtag 65 900 HUF
3D printer prepared porcelain crown or bridge component
Fémkerámia korona implantátumra (csavarozott) 69 900 HUF
Dental implant porcelain crown (screw-attached) HELYETT 55 920 HUF
3D nyomtatással készülő hosszútávú ideiglenes korona és hídtag 27 900 HUF
3D printer prepared long-term temporary crown and bridge compartment
Teljes porcelán korona E.max 94 900 HUF
Ceramic crown E.max
Full kontúr cirkónium korona 76 900 HUF
Full contour zirconium crown HELYETT 61 250 HUF
Full kontúr cirkónium korona implantátumra (csavarozott) 79 900 HUF
Dental implant full contour zirconium crown (screw-attached)
Cirkónium korona (csavarozott) 95 500 HUF
Zirconium Crown (screw-attached)
Fémmentes korona - (préskerámia korona) 93 900 HUF
Metal-free crown - (compress ceramic crown)
Ideiglenes rendelői hídtag, Scutan 8 200 HUF
Scutan temporary surgical bridge component
Ideiglenes korona fogtechnikai 17 000 HUF
Temporary dental crown - laboratory
Kivehető pótlások
Removable replacements
Fémlemez 53 500 HUF
Metal plate
Frézelt váll 6 500 HUF + aranyár
Metal shoulder, interlock
Precíziós elhorgonyzó elem 53 900 HUF
Precision attachment unit (per piece)
Teljes fogsor állcsontonként 150 000 HUF
Complete denture per upper/lower jaw
Fogsor javítások, alábélelés 17 500 - 28 000 HUF
Denture repairs, underlay
Harapásemelő készülék 31 900 HUF
Bite-lifting device
Harapásemelő sín 19 000 HUF
Bite guard
Sportsín 16 500 HUF
Sport guard
Fogsor tisztítása 16 500 HUF
Denture Cleaning

SmileWarp SmileWarp

Szolgáltatás Ár
SmileWarp (digitális fogtérkép tárolás 10 évre) 90 000 HUF
SmileWarp (10-year, digitally stored dental blueprint)

Fogszabályozás Orthodontics

Szolgáltatás Ár
Bevezető kezelések
Introductory treatments
Első fogszabályozó konzultáció 10 000 HUF
Initial orthodontic consultation HELYETT INGYENES
Fogszabályozás dokumentáció (Damon Q, Damon Clear, Alexander) 15 000 HUF
Orthodontic documentation (Damon Q, Damon Clear, Alexander)
Fogszabályozás kezelési terv elkészítése, átadása 25 000 HUF
Orthodontic treatment plan: Preparation and delivery
Invisalign dokumentáció (3D-s ClinCheck®-kel) 200 000 HUF
Invisalign documentation (with 3D ClinCheck®)
Insignia dokumentáció 200 000 HUF
Insignia documentation
Kezelések készülékek szerint
Treatments according to device
Hagyományos kivehető készülék 55 000 - 110 000 HUF
Traditional removable device
Kis erőkkel működő fém (Damon-Q) fix készülék/állcsont 225 000 HUF
Low force system metal (Damon-Q) fixed device/upper or lower HELYETT 180 000 HUF
Kis erőkkel működő esztétikus (Damon-Clear) fix készülék/állcsont 325 000 HUF
Low force system aesthetic (Damon-Clear) fixed device/upper or lower HELYETT 260 000 HUF
Láthatatlan Invisalign® kezelés egy állcsontra 270 000 / 615 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment per upper or lower HELYETT 216 000 / 492 000 HUF
Láthatatlan Invisalign® kezelés két állcsontra 397 000 / 810 000 / 1 385 000 HUF
Invisible Invisalign® treatment, both upper and lower HELYETT 317 600 / 648 000 / 1 108 000* HUF
*Az Invisalign® Full csomag ára most két részletben is kiegyenlíthető!
Alexander rögzített fém készülék/állcsont 150 000 HUF
Alexander fixed metal device per upper/lower HELYETT 120 000 HUF
Iconix® rögzített arany árnyalatú készülék/állcsont 195 000 HUF
Iconix® champagne coloured Aesthetic Braces per upper/lower HELYETT 156 000 HUF
Ragasztás/állcsont 35 000 HUF
Bonding procedure per upper/lower
Retenciós készülék/állcsont 35 000 HUF
Retention device per upper/lower
Myofunkcionális tréner 50 000 HUF
Myofunctional trainer

Gyermekfogászat Children's dentistry

Szolgáltatás Ár
Barázdazárás - konzervatív 11 000 HUF
Sealing, conservative
Barázdazárás - kiterjesztett 13 500 HUF
Sealing with preparation
Tejfog tömés (1 vagy 2 felszín) 16 500 HUF
Baby tooth filling (1 or 2 surfaces)
Tejfog tömés (3 vagy 4 felszín) 17 500 HUF
Baby tooth filling (3 or 4 surfaces)
Tejfog húzás 12 000 HUF
Baby tooth extraction
Tejfog gyökérkezelése 11 000 HUF
Baby tooth root canal treatment
Tejfog gyökértömése 11 000 HUF
Baby tooth root filling
Trepanált tejfog tisztítás 5 500 HUF
Treptized baby tooth cleaning

Altatás, bódítás Anesthesia, sedation

Szolgáltatás Ár
Altatásban végzett fogászati kezelés 105 000 HUF
Dental treatment performed under anesthesia
Másfél óránál hosszabb altatás (teljes altatás) 125 000 HUF
Treatment lasting over 90 minutes under (full) anesthesia
Fogyatékkal élők altatása 70 000 HUF
Anesthesia for people with disabilities
Sedatio (bódítás) 47 000 HUF
Sedation
Helyi infiltrációs érzéstelenítés 1 400 HUF
Local infiltration anesthesia
Helyi vezetéses érzéstelenítés 1 400 HUF
Local managed anesthesia

Ózonfogászat Ozone dentistry

Szolgáltatás Ár
Ózonkezelés - foganként 6 000 HUF
Ozone treatment - per tooth
Ózonkezelés - teljes száj 18 900 HUF
Ozone treatment - entire mouth

Fogászati kezelés kismamáknak Dental treatment for pregnant women

Szolgáltatás Ár
Szájvizsgálat, állapotfelmérés, konzultáció 13 000 HUF
Oral examination, evaluation, consultation HELYETT INGYENES

Szájsebészet Oral surgery

Szolgáltatás Ár
Foghúzás fogóval 18 900 HUF
Manual tooth extraction
Foghúzás emelővel 29 500 HUF
Lifting tooth extraction
Sebészi fogeltávolítás 40 900 HUF
Surgical tooth removal
Bölcsességfog-eltávolítás feltárással 42 900 HUF
Surgical wisdom tooth removal
Resectio 1 fog esetén 42 000 HUF
Resection (1 tooth)
Resectio (minden további fog) 30 000 HUF

Mosolyrestauráció

Szolgáltatás Ár
GlamSmile tervezés 30 000 HUF
GlamSmile treatment plan
Wax-up 8 500 HUF
Wax-up
Mock-up 15 000 HUF
Mock-up
E.max héjkerámia 94 900 HUF
E-max ceramic veneer
Direkt héj 47 900 HUF
Direct veneer HELYETT 38 320 HUF
"Kaméleon" fogtömés (1 vagy 2 felszín) 27 900 - 29 900 HUF
"Chameleon" filling (1 or 2 layers) HELYETT 22 320 - 23 920 HUF
"Kaméleon" fogtömés (3 vagy több felszín) 32 900 - 35 900 HUF
"Chameleon" filling (3 or more layers) HELYETT 26 320 - 28 720 HUF
Fogfehérítés 2 állcsonton - rendelői (ZOOM!) 110 000 HUF
Whitening, uppers and lowers - clinic (ZOOM!) HELYETT 77 000 HUF
Otthoni fogfehérítés állcsontonként 30 900 HUF
At-home whitening per upper/lower
Élpótlás 34 900 HUF
Incisal restoration HELYETT 27 920 HUF
Biokompatibilis cirkónium korona - számítógépes CAD/CAM eljárással készül 85 900 HUF
Biocompatible zirconium crown - computer-assisted CAD/CAM process

Visszahívást kérek!